Vi rekryterar just nu erfarna Embedded Linux C/C++ utvecklare till nästa generations mobilnät. Viss hårdvarunära programmering i C och egenutvecklad Assembler förekommer också, vilket bör behärskas.

Minst 10 års erfarenhet krävs. Start: omgående

Kompetensprofil:

  • C/C++
  • Linux/Embedded Linux
  • Git/Gerrit
  • Scrum/Kanban
  • IP/Ethernet (önskvärt)
  • Python (önskvärt)